Чому я не люблю слова "контент"?

Чому я не люблю слова "контент"?

За мене чудово відповів РМС:

Якщо бажаєте описати почуття комфорту і задоволеності, авжеж кажіть "content" (англ. "задоволений, втішений"), але вживаючи це слово аби описати письмові та іншого типу авторські роботи, нав'язуєте певне ставлення до цих робіт; що вони є лише одиницею комерційного обміну, товаром, чия мета — стати крамом і робити гроші. Відтак сама по собі ця назва є неповагою до авторських робіт. Ті, хто вживають це слово, часто є видавцями, які просувають жорсткіший копірайт, мовляв, на догоду авторам ("кріейторам", як вони кажуть[*]) робіт. Однак слово "контент" далебі викриває, що вони направду відчувають. Заки люди вживають слово "content provider" (постачальник контенту), політичні дисиденти можуть любісінько звати себе "malcontent providers" (постачальники бунту, невдоволеності).
If you want to describe a feeling of comfort and satisfaction, by all means say “content,” but using it to describe written and other works of authorship embodies a specific attitude towards those works: that they are an interchangeable commodity whose purpose is to fill a box and make money. In effect, it treats the works themselves with disrespect. Those who use this term are often the publishers that push for increased copyright power in the name of the authors (“creators,” as they say) of the works. The term “content” reveals what they really feel. As long as other people use the term “content provider,” political dissidents can well call themselves “malcontent providers.”

Джерело: Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman