II

1448 а А що всі поети зображають людей у дії, то ці останні конче повинні бути або добрими, або погани­ми, бо характери майже завжди відповідають цим ознакам — адже щодо характеру люди відрізняються поміж собою або вадами, або чеснотами. Отже, й зо­бражати треба або кращих за нас, або гірших, або таких, як ми, подібно до того, як це роблять живопис­ці. Так, Полігнот[1] зображав людей кращими, Павсон[2] — гіршими, Діонісій[3] — такими, як вони є. Очевидно, що й кожен із зазначених видів наслідуван­ня матиме ці відмінні риси, отже, й буде тим, а не іншим, у залежності від того, що саме відтво­рюватиме.

Такі відмінності можуть виникнути і в танцях, і в грі на флейті чи на кіфарі. Це стосується і прозаїчної та віршованої мови. Так, Гомер змальовував людей кращими, ніж вони є, Клеофонт[4] — звичайними, а Гегемон[5] Тасійський, автор перших пародій, і Нікохар[6], творець «Деліади», — гіршими. Це ж саме слід сказати й щодо дифірамбів та номів,— в них можна наслідувати і гірші характери, як це робив Аргант[7], і кращі, як Тімофей[8] та Філоксен[9] у «Кіклопах». В цьому й полягає різниця між трагедією та коме­дією,— остання воліє відтворювати образи людей гір­ших, ніж наші сучасники, а перша — кращих.